Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 9/2023: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023

Z dn. 28.04.2023

Raport bieżący nr 9/2023: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2022, wskazany odpowiednio w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku oraz nr 7/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

Pierwotnie wskazany na dzień 28 kwietnia 2023 roku termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 został przesunięty na dzień 2 maja 2023 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Do góry