Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 25/2021

Z dn. 04.10.2021

Raport bieżący nr 25/2021

Zawarcie umowy poręczenia gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od zależnej spółki Energokompliekt OOO o zawarciu w dniu 1 października 2021 roku z bankiem „MOSKOWSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK” AO z siedzibą w Moskwie umowy poręczenia gwarancji bankowej na rzecz beneficjenta gwarancji, firmy budowlanej Uralskaja Energeticzeskaja Stroitielna Kompania AO (zwana dalej UESK) z siedzibą w Jekaterynburgu. Poręczenie gwarancji jest do kwoty poręczenia 700.000.000 rubli (słownie: siedemset milionów), co stanowi około 8.260.000 EURO. Umowa jest zawarta na zasadach komercyjnych w zamian za powzięte przez beneficjenta gwarancji UESK do zakupów od Energokompliekt OOO materiałów budowlanych. Poręczenie zostało udzielone na okres trzech lat i może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu między innymi w przypadku wykonania umowy przez głównego dłużnika. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

Szacunkowa wartość zawartych umów wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 4 października 2021 roku.

Do góry