Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 22/2020

Z dn. 17.07.2020

Raport bieżący nr 22/2020

Szanowni Państwo / Dear Sirs / Daamid ja härrad

W imieniu Zarządu RESBUD SE, Estoński Rejestr Handlowy nr 14617750,
siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40,
11314, Estonia, informuję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki Järvevana tee 9-40,
11314, Tallinn, Estonia (IV piętro) w dniu 10 sierpnia 2020r. Początek
obrad przewidziany jest na godzinę 10:00 czasu lokalnego. Rejestracja
akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego (EEST).
Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie
spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w
załącznikach.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru wiadomości na adres
resbud@resbud.pl oraz na adres nadawcy wiadomości.

On behalf of the Management Board of RESBUD SE, Estonian Commercial
Register no. 14617750, seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) I
would like to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders
will be convened at the registered office of Järvevana tee 9-40 , 11314,
Tallinn, Estonia (4th floor) on August 10, 2020. The meeting is
scheduled to start at 10:00 local time. Shareholder registration will
start at 9:30 local time (EEST). Detailed information and materials for
the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company’s
website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in
attachments.

Please send confirmation of receipt of the message to the address
resbud@resbud.pl and to the address of the sender of the message.

RESBUD SE, Eesti äriregistri nr 14617750, juhatuse aadress, Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti,
soovin teile teatada, et aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse
kokku Järvevana tee 9-40 asukohas. , 11314, Tallinn, Eesti (4. korrus)
10. augustil 2020. Kohtumine on kavas alustada kohaliku aja järgi kell
10:00. Aktsionäride registreerimine algab kohaliku aja järgi kell 9:30
(EEST). Üksikasjalik teave ja materjalid aktsionäride korralise
üldkoosoleku jaoks on saadaval ettevõtte veebisaidil – www.resbud.pl,
ESPI ja OAM teadaannetes ning lisades.
Palun saatke kinnitus teate kättesaamise kohta aadressil
resbud@resbud.pl ja sõnumi saatja aadressile.

Do góry