Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 19/2022 – Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku

Z dn. 18.11.2022

Raport bieżący nr 19/2022 – Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku

Podstawa prawna – inne uregulowania

 

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Oddziału spółki na terenie Polski, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 26 października 2022 roku. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 listopada 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowany raport roczny za 2021 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021 wraz z udzieleniem członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. KPMG Baltics OÜ. Nowym Audytorem została wybrana  Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000145852). Dokonano także zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją pana Adama Zaremby.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku wzięło udział 8 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 91,89  % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2022 roku.

Do góry