Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 16/2023: Powołanie członka Rady Nadzorczej

Z dn. 28.06.2023

Raport bieżący nr 16/2023: Powołanie członka Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r. powołało z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Krawczyka.

Pan Dariusz Krawczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył także Podyplomowe Studium Managerskie i Studium Podatkowe (SGH ) oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Wartością Firmy (SGH). Obecnie – właściciel VDL Solutions sp. z o.o. zarządzający firmą doradczą realizującą projekty m.in. z zakresu interim management, modelowania finansowego, analiz strategicznych, pozyskiwania finansowania, zarządzania projektami.

W latach  2004- 2019 pełniąc funkcje Prezesa spółek (m.in. Boryszew Automotive Plastics sp. z o.o., POLNORD S.A., CIECH S.A., Synthos S.A., Energetyka Dwory S.A., PSE-Centrum Sp. z o.o. )  zarządzał międzynarodowymi grupami kapitałowymi, w tym notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z powodzeniem opracowywał  i wdrażał nowe strategie firm, realizował programy restrukturyzacyjne grup oraz programy optymalizacji wydajności spółek.

W latach 1998 -2003 jako dyrektor m.in. Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE S.A., Departamentu Nadzoru Właścicielskiego PKN ORLEN S.A., a także departamentów w sektorze bankowym (PKO BP i Bank Handlowy S.A.) z sukcesami nadzorował i prowadził inwestycje kapitałowe, przygotowywał i wdrażał zasady ładu korporacyjnego, zarządzał procesami sprzedaży akcji, czy opracowywał procedury inwestycyjne.

Doświadczenie zdobywał także jako członek rad nadzorczych licznych spółek publicznych i niepublicznych, m.in.: Kaucuk Kralupy a.s., Rafineria Trzebinia S.A., Rafineria Glimar S.A., II Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Huta Buczek S.A., Warszawska Giełda Towarowa S.A., Warta Vita S.A., Petrolot sp. z o.o., Petrogaz Płock, Idea Bank S.A., Firekom S.A.

Posiada licencję maklerską oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także praktyczne umiejętności kreowania i wdrażania planów restrukturyzacyjnych, umiejętność zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi, praktyczne umiejętności tworzenia i sprawnego wdrażania planów integracji operacyjnej przedsiębiorstw, umiejętność tworzenia systemów motywacyjnych dla kadry zarządzającej i popartą sukcesami umiejętność zarządzania dużymi organizacjami.

Według złożonego oświadczenia, pan Dariusz Krawczyk nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto pan Dariusz Krawczyk  oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

  • 10 ust. w zw. z §5 pkt.)5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Do góry