Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 16/2021

Z dn. 14.06.2021

Raport bieżący nr 16/2021

Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. / Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
[English version below Polish]

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że audyt sprawozdania finansowego za 2020 rok zostanie zakończony w dniu 15 lipca 2021 roku. Z informacji przekazanych przez audytora spółki wynika, że przegląd sprawozdania finansowego przez drugiego audytora nastąpi we wskazanym powyżej terminie, co jest konieczne do zakończenia całego procesu.

Ponadto powodem wydłużenia terminu przekazania audytu jest konieczność dostarczenia wskazanych przez audytora dokumentów dotyczących spółek zależnych. Ze względu na to, że spółki zależne mają siedzibę w różnych krajach (w tym poza obszarem Unii Europejskiej), tłumaczenie oraz przekazywanie tych dokumentów zajmuje więcej czasu, niż pierwotnie zakładano.
Niniejsza informacja stanowi aktualizacje raportu bieżącego numer 13/2021 z dnia 17 maja 2021 oraz 14/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.

[English version]

legal basis: article 17 MAR.

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that audit of 2020 annual report will be completed on 15 July 2021. From the information provided by the company’s auditor, it appears, that the second auditor will review the annual financial statement within the above mentioned term, which is necessary to complete the entire process.

In addition, the reason for extending the term of publishing audited report is the need to provide documents designated by the auditor concerning subsidiaries. Subsidiaries are located in different countries (including countries outside the European Union), it takes longer than originally envisaged to translate and transmit this documents.
This information updates current report number 13/2021 of May 17, 2021 and 14/2021 of May 31, 2021.
Do góry