Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln EUR

Z dn. 10.03.2021

Estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln EUR

9 marca 2021 roku estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE do ponad 26 mln EUR oraz zarejestrował związane z nim zmiany statutu Spółki. To finalizacja procesu przejęcia pakietów większościowych udziałów w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO, dzięki przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych akcji RESBUD SE.

Decyzja estońskiego rejestru handlowego oznacza, że od dnia 9 marca 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 028 229 EUR (wcześniej wynosił 1,991 mln EUR), a całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej wynosi 236 620 263.

Finalizacja złożonego procesu subskrypcji nowych akcji, znaczącego podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE oraz przejęcia trzech spółek z branży handlowo-budowlanej, to początek nowego rozdziału w historii RESBUD SE. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, a naszym planem jest konsekwentne budowanie wartości spółek wchodzących w skład naszego holdingu. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa – mówi Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.
Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).
Był to element procesu subskrypcji prywatnej 218.520.263 nowych papierów wartościowych RESBUD SE, które udziałowcy spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. nabyli poprzez wkłady w naturze w postaci swoich udziałów w tych spółkach. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.
W efekcie transakcji, RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokompliekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.
Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.
Conpol sp. z o.o. posiada szerokie kompetencje w zakresie budownictwa inżynieryjnego i energetycznego, a także produkcji betonu i asfaltu. Spółka obecnie prowadzi z sukcesem działalność na polskim rynku, uczestnicząc jako wykonawca w inwestycjach z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i drogowego. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków – Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy.
Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.
Do góry