Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń dla firm „PT-Инжиниринг” AO oraz „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO

Z dn. 24.06.2021

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń dla firm „PT-Инжиниринг” AO oraz „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO

Energokomplekt OOO, spółka należąca do holdingu RESBUD SE, zawarła trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO. Łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3 803 056,52 EUR . Spółka zrealizuje także dwie umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO, obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych. Łączna wartość tego kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”, zlokalizowanej w obwodzie krasnojarskim.

Dwie umowy zawarte z „PT-Инжиниринг” AO (w tłumaczeniu na język angielski – PT- Engineering AO) w dniu 18 czerwca 2021 roku, których przedmiotem jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych, realizowane będą przez Energokomplekt OOO w okresie od 2021 do 2022 roku. Ich wartość wynosi 276 500 000 RUB. Ponadto 30 kwietnia br., Spółka zawarła z tym kontrahentem umowę na dostawę urządzeń, której wartość wynosiła 50 504 000 RUB. W efekcie łączna wartość kontraktów zawartych z „PT-Инжиниринг” AO wynosi 327 004 000 RUB, co stanowi około 3 803 056,52 EUR.

Z kolei przedmiotem dwóch umów zawartych 16 czerwca 2021 roku z firmą „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych (w tym filtru tarczowego DynaDisc TD 1912/12-ВВК oraz mobilnego modułu do chemicznego czyszczenia filtrów MCCU) do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Umowy będą realizowane przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku.

Równocześnie Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”. Budowa obiektu ma na celu zapewnienie stabilności zasilania oraz zwiększenie przepustowości krasnojarskiego odcinka Kolei Transsyberyjskiej. Przybliżona długość napowietrznej linii przesyłowej wynosi 445 km. Budowa linii „Minusinskaja – Kamala-1” jest częścią kompleksowego planu modernizacji i rozbudowy głównej infrastruktury energetycznej w perspektywie do roku 2024, zatwierdzonego rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej.

Energokomplekt OOO to solidny fundament naszej grupy. Podstawą jego działalności są kontrakty na całościowe dostawy materiałów, chemii i sprzętu dla konkretnych projektów budowlanych. W latach 2015-2019 Energokomplekt OOO zrealizował tego typu umowy na kwotę ponad 15 mld rubli. Dobrze komponuje się z pozostałymi spółkami należącymi do holdingu i pełni ważną rolę w realizacji naszych ambitnych planów. W perspektywie długoterminowej chcemy bowiem rozszerzyć swoją działalność i być strategicznym partnerem w realizacji znaczących inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w krajach Europy Zachodniej – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2019 roku przychody na poziomie 185 mln PLN, generując prawie 11 mln PLN zysku.

Do góry