Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. nowym audytorem RESBUD SE

08.02.2023

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. nowym audytorem RESBUD SE

W dniu 7 lutego 2023 roku  RESBUD SE  zawarła z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) („Audytor”) umowy dotyczące przeprowadzenia badań jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 oraz 2023.

Nowy audytor został wybrany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/01/2023 z dnia  5 stycznia 2023 roku, podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 Ustawy o rachunkowości. Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 529.

Do góry