Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń

24.06.2021

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń

Energokomplekt OOO, spółka należąca do holdingu RESBUD SE, zawarła trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO. Łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3 803 056,52 EUR . Spółka zrealizuje także dwie umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO, obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych. Łączna wartość tego kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”, zlokalizowanej w obwodzie krasnojarskim.
Dwie umowy zawarte z „PT-Инжиниринг” AO (w tłumaczeniu na język angielski – PT- Engineering AO) w dniu 18 czerwca 2021 roku, których przedmiotem jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych, realizowane będą przez Energokomplekt OOO w  okresie od 2021 do 2022 roku. Ich wartość wynosi 276 500 000 RUB.Ponadto 30 kwietnia br., Spółka zawarła z tym kontrahentem umowę na dostawę urządzeń, której wartość wynosiła 50 504 000 RUB. W efekcie łączna wartość kontraktów zawartych z „PT-Инжиниринг” AO wynosi 327 004 000 RUB, co stanowi około 3 803 056,52 EUR.
Z kolei przedmiotem dwóch umów zawartych 16 czerwca 2021 roku z firmą „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych (w tym filtru tarczowego DynaDisc TD 1912/12-ВВК oraz mobilnego modułu do chemicznego czyszczenia filtrów MCCU) do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Umowy będą realizowane przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku.
Równocześnie Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”. Budowa obiektu ma na celu zapewnienie stabilności zasilania oraz zwiększenie przepustowości krasnojarskiego odcinka Kolei Transsyberyjskiej. Przybliżona długość napowietrznej linii przesyłowej wynosi 445 km. Budowa linii „Minusinskaja – Kamala-1” jest częścią kompleksowego planu modernizacji i rozbudowy głównej infrastruktury energetycznej w perspektywie do roku 2024, zatwierdzonego rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej.
Energokomplekt OOO to solidny fundament naszej grupy. Podstawą jego działalności są kontrakty na całościowe dostawy materiałów, chemii i sprzętu dla konkretnych projektów budowlanych. W latach 2015-2019 Energokomplekt OOO zrealizował tego typu umowy na kwotę ponad 15 mld rubli. Dobrze komponuje się z pozostałymi spółkami należącymi do holdingu i pełni ważną rolę w realizacji naszych ambitnych planów. W perspektywie długoterminowej chcemy bowiem rozszerzyć swoją działalność i być strategicznym partnerem w realizacji znaczących inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w krajach Europy Zachodniej – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.
Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2019 roku przychody na poziomie 185 mln PLN, generując prawie 11 mln PLN zysku.

Do góry