Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Akcje RESBUD SE zasiliły portfele czterech indeksów giełdowych

17.05.2021

Akcje RESBUD SE zasiliły portfele czterech indeksów giełdowych

Po I kwartale 2021 roku, akcje RESBUD SE weszły w skład czterech indeksów giełdowych, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („GPW”): WIG, WIG-Poland, WIG-budownictwo oraz Investor MS. To efekt intensywnych prac Zarządu Spółki, których celem jest wzmocnienie wiarygodności i rozpoznawalności Resbud SE wśród inwestorów giełdowych, a także ważny krok w stronę transformacji Spółki w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, będący znaczącym podmiotem na GPW.

Notowanie akcji Spółki w czterech istotnych indeksach giełdowych to potwierdzenie sukcesu trwającej transformacji RESBUD SE, która chce być nie tylko znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą projektów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej oraz rozwoju sieci energetycznych, ale także rozpoznawalnym graczem na GPW. Dzięki temu walory Spółki mają możliwość zainteresowania szerszego grona potencjalnych inwestorów, to także istotna szansa na wsparcie płynności ich obrotu na warszawskim parkiecie.

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt.

notowania indeksu są dostępne pod adresem:https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999995

Indeks WIG-Poland jest pierwszym indeksem narodowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczanym od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Wartości historyczne oraz zasady indeksu są tożsame z indeksem WIG. Oznacza to, że od 16 kwietnia 1991 r. do 19 grudnia 2003 r. wartości oraz struktura portfela obydwu indeksów była taka sama. Obecnie zarówno wartości, jak i uczestnicy WIG-PL i WIG, są różni. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Poland jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Notowania indeksu są dostępne pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999599.

Indeks WIG-budownictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „budownictwo”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1998 r., a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 1279,56 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Notowania indeksu są dostępne pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999896.

Indeks Investor MS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI S.A. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO”. Indeks Investor MS stanowi element tzw. benchmarku do oceny wyników inwestycyjnych tego funduszu. Metodologia indeksu Investor MS opracowana została wspólnie przez GPW w Warszawie i Investors TFI S.A. Datą bazową indeksu jest dzień 31 grudnia 2002 r., a jego wartość wynosiła w tym dniu 1000 pkt.
Notowania indeksu są dostępne pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999672.

Do góry