Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r.

Z dn. 28.06.2023

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. wraz z wynikami głosowania.

Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie internetowej Spółki w dniu 26 maja 2023 r. raportem bieżącym nr 10/2023 . Spółka ponadto informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do góry