Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku.

Z dn. 13.10.2021

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 12 października 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie oddziału spółki na terenie Polski, zwołane w dniu 17 września 2021 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 24/2021. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 października 2021 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu
zawartymi w raporcie bieżącym numer 24/2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport roczny za 2020 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok oraz odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. Number RT OÜ. Nowym Audytorem została wybrana firma KPMG Baltics OÜ (estoński kod rejestrowy 10096082).

Podjęte uchwały zapadły następującą ilością głosów:

Za: 189.760.404 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2021 roku obecni byli następujący akcjonariusze:
Alexey Petrov posiadający 102 660 820 akcji, DKW Polska OÜ posiadająca 43 831 548 akcji, Olga Petrova posiadająca 28 782 674 akcji oraz Siergiej Pietrow posiadający 14 485 362 akcji. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali łącznie 80,20 % kapitału zakładowego.

Do góry