Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku.

Z dn. 23.05.2022

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 3/2022. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 maja 2022 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu zawartymi w raporcie bieżącym numer 3/2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport okresowy, podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki oraz emisji akcji bonusowych. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający między innymi podjęte uchwały.

Do góry