Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokomplekt.

08.02.2021

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokomplekt.

Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, spółka RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

W efekcie transakcji, Spółka posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o. o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez RESBUD SE skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.
Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. W ramach zakończonej 31 grudnia 2020 roku subskrypcji prywatnej, zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE, a kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.
Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny Zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ) – powiedział Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.
Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.
Otwieramy nowy etap z dużym optymizmem. Naszym celem jest transformacja RESBUD SE w znaczącego w Europie Środkowo-Wschodniej generalnego wykonawcę kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizującego kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu, a także zwiększenie wartości spółek wchodzących w skład naszego portfolio poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju – dodaje Jarosław Gerard Podolski.
Energokomplekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. działa jako wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych oraz zajmuje się wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej. Spółka jest także producentem szerokiej gamy betonów. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków – Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.
Do góry