Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE planuje zwiększyć swoje udziały w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

07.09.2020

RESBUD SE planuje zwiększyć swoje udziały w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

7 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Akcjonariuszy RESBUD SE podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki do maksymalnie 31,66 mln EUR (aktualnie wynosi on 1,99 mln EUR), poprzez wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. W zamian, akcjonariusze tych spółek obejmą w drodze emisji łącznie do 269 697 411 nowych akcji RESBUD SE.

Podniesienie kapitału zakładowego to element realizacji nowej strategii rozwoju RESBUD SE oraz zmiany głównego akcjonariusza Spółki w 2019 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, firma ma stać się nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się europejskim holdingiem, działającym – poprzez swoje spółki zależne – na szeroko rozumianym rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego.

Akcjonariusze Spółki podjęli również decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego RESBUD SE za rok 2019, a także przeznaczeniu całości zysku wypracowanego w minionym roku (prawie 35 tys. EUR) na kapitał zapasowy.

Nowe akcje RESBUD SE będą oferowane w ramach oferty dla akcjonariuszy Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o., w zamian za objęcie przez RESBUD SE udziałów w tych trzech spółkach. Dokładna liczba akcji, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom, zostanie ustalona na postawie liczby udziałów Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o, co do których wyrażona zostanie zgoda na ich przeniesienie na RESBUD SE oraz odpowiednio do wyceny udziałów tych trzech spółek.

Okres subskrypcji akcji wyniesie 30 dni kalendarzowych (począwszy od 21 dni kalendarzowych następujących po podjęciu uchwał i kończących się po 30 dniach kalendarzowych). W przypadku braku zapisów subskrypcyjnych Zarząd RESBUD SE może przedłużyć okres subskrypcji lub anulować nowe akcje, które nie zostały subskrybowane w okresie subskrypcji. Jeżeli nowe akcje zostaną subskrybowane w nowym terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki, subskrypcja zostanie uznana za ważną.

Zgodnie z uchwałą ZWZ, udziały zostaną wyemitowane z wartością niebędącą nominalną w wysokości 0,11 EUR/za nową akcję oraz z minimalną premią za nową akcję w wysokości 1/3 wartości nominalnej, czyli 0,0367 EUR/za nową akcję. Rada Nadzorcza może określić wyższą premię do momentu, gdy subskrypcja rozpocznie się.

Więcej informacji nt. uchwał ZWZ RESBUD SE oraz spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. można znaleźć na stronie w zakładce raporty bieżące oraz Walne Zgromadzenia.

Do góry