Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Current report No. 22/2021

Z dn. 09.08.2021

Current report No. 22/2021

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. / Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Energokompliekt OOO o zawarciu przez tą spółkę w dniu 9 sierpnia 2021 roku umowy z „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” S. A. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa urządzeń
energetycznych oraz materiałów instalacyjnych do tych urządzeń dla inwestycji realizowanych przez kontrahenta.
Łączna wartość kontraktu wynosi 5.500.000.000 RUB, co stanowi około 63.690.000 EURO. Umowa będzie realizowana przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.
Szacunkowa wartość zawartych umów wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 9 sierpnia 2021 roku.
[English version]
legal basis: article 17 MAR.
The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that today it received information form the subsidiary Energokompliekt OOO about the conclusion by this company of an agreement with „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” S. A. on 9 August 2021. The subject of the concluded agreement is the supply of energy equipment and installation materials for this equipment for investments caried out by the counterparty.
The total contract value is RUB 5.500.000.000 which is approximately 63.690.000 EUROS. The agreement will be carried out by the subsidiary of RESBUD SE from 2021 to 2022. The other terms and conditions of the agreement do not differ from the usual terms of this type of contracts.
The estimated value of concluded agreements given by the issuer in EURO was determined on the basis of the RUB/EURO indicator, published by the European Central Bank on 9 August 2021.
Do góry