Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Current report No. 07/2021

Z dn. 09.04.2021

Current report No. 07/2021

Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku./ Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku informuje, że w godzinach popołudniowych dnia 8 kwietnia 2021 roku otrzymał pismo od akcjonariusza z żądaniem wprowadzenia zmian w agendzie NWZ, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Żądanie zawiera projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.

Pełna treść pisma akcjonariusza z żądaniem oraz projekty uchwał stanowi załączniki do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd emitenta działając na podstawie art. 2931 (6) estońskiego kodeksu handlowego załącza do niniejszego raportu projekty uchwał dotyczące zmienionego porządku obrad.

[English version]

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia following the current report no. 6/2021 of 25 March 2021, informs that in the afternoon of 8 April 2021 it received a letter from the shareholder, requesting amendments to the EGM agenda, convened on 23 April 2021. The request contain draft resolution submitted by the shareholder.

The full text of the shareholder’s letter containing the request and the draft resolutions is annexed to this report. In addition the Management Board of the issuer, acting on the basis of Article 2931 (6) of the Estonian Commercial Code, attaches to this report draft resolutions concerning the amended agenda.

Do góry