Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku

Z dn. 23.04.2021

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie oddziału spółki na terenie Polski, zwołane w dniu 25 marca 2021 roku.

Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raportach bieżących numer 6/2021, 7/2021 i 8/2021. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 kwietnia 2021 roku zostały powzięte uchwały numer 1, 3 i 4 zgodnie ze zmienioną agendą na podstawie raportu 8/2021. Nie podjęto uchwały numer 2 tj. uchwały dotyczącej ustalenia składu ilościowego rady nadzorczej spółki.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru audytora zgodnie z propozycją zawartą w projekcie uchwały numer 1 tj. Number RT OÜ.

Podjęte uchwały zapadły następującą ilością głosów:

  • Za: 146 492 368 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
  • Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
  • Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
  • Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2021 roku obecni byli następujący akcjonariusze:

  • Alexey Petrov posiadający 102 660 820 akcji, stanowiących 43,38 % głosów na NWZ
  • DKW Polska OÜ posiadający 43 831 548 akcji, stanowionych 18,52% głosów na NWZ.

Na NWZ obecni byli akcjonariusze reprezentujący 61,91 % kapitału zakładowego.

Do góry