Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 23/2022: Rejestracja siedziby Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z dn. 29.12.2022

Raport bieżący nr 23/2022: Rejestracja siedziby Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd RESBUD SE („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raportach bieżących nr 10/2011 z dnia 5 lipca 2022 roku  oraz nr 14/2022 z dnia 13 września 2022 roku zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki RESBUD SE z dotychczasową siedzibą w Tallinnie, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (rejestr Arriregister nr 14617750).

Przeniesienia siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do miejscowości Modlniczka dokonano na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

W wyniku przeniesienia siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uległa firma pod którą prowadzona jest działalność Spółki. Aktualne dane Emitenta to: RESBUD SE  z siedzibą w Modlniczce przy ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka; NIP: 5130282962.

Procedura przeniesienia siedziby do Polski nie spowodowała żadnych zmian w zakresie notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do góry