Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 14/2022: Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku

Z dn. 13.09.2022

Raport bieżący nr 14/2022: Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku

Podstawa prawna – inne przepisy

 

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 12 września 2022 roku w biurze notariusza Roberta Kimmel przy Rävala pst 3/Kuke 2 (trzecie piętro), 10143 Tallinn, Harju, Estonia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 sierpnia 2022 roku Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 11/2022.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 września 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 11/2022 oraz jej aktualizacją na podstawie raportu nr 12/2021.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeniesieniu  siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęło nową wersję Statutu, podjęło uchwałę o wyborze depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski, a także dokonało zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dwóch dodatkowych członków Rady Nadzorczej, powierzając jednocześnie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu.

Uchwały zostały podjęte, gdyż za przyjęciem  każdej z nich głosowało 2/3 głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 września 2022 roku obecnych było 9 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 95,67 % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nową wersją Statutu Spółki.

Do góry