Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Current report No. 05/2021

Z dn. 15.03.2021

Current report No. 05/2021

Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w Spółkę. / Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company.

[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie, działając na podstawie § 186 estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych informuje, że w dniu 15.03.2021 roku do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia dotyczące zmiany znacznych pakietów akcji.
Emitent przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu.
[English version] – legal basis – other regulations
The Management Board of RESBUD SE registered office in Tallinn, acting on the basis of § 186 Estonian Securities Market Act informs, that on 15.03.2021, the Company received three notices concerning change in substantial shareholding.
The Issuer shall provide the full content of the notifications received in the appendix to this report.
Do góry