Privacy policy

To use our website, you must accept the privacy policy and GDPR.
read more
Accept Cancel

Current report No. 02/2020

07.01.2020

Current report No. 02/2020

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku.
Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.

Załącznik / attachment:

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Resbud SE w dniu 7 stycznia 2020.
Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Resbud SE on 7 January 2020

Up