Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Walne Zgromadzenia

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.04.2021r.

2021.03.25

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SE

Opublikowano dnia 25 marca 2021 roku

 

Zarząd RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 , Estonia (zwana dalej Spółką), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 (CEST)  w Modlniczce (32-085), ul. Zielna 20, Polska (biuro oddziału RESBUD SE w Polsce).

Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w załącznikach.

 


Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 kwietnia 2021 roku.

 raport bieżący nr 6/2021


[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2021 (piątek) na godzinę 10:00 (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w biurze oddziału spółki w Polsce.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze zgromadzeniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została również opublikowana na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl.

[English version]
legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 23 April 2021, (Friday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in company’s branch office in Poland.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

Pliki do pobrania

raport_biezacy_numer_7_2021.pdfZmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. / Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021
2021-04-07_zadania_wprowadzenia_spraw_do_porzadku_obrad-3.pdfŻądanie akcjonariusza na podstawie § 293 (2) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych
projekty_uchwal_resbud_mb_pl_eng.pdfDraft resolutions / Drafty uchwał
raport_biezacy_numer_10_2021.pdfInformacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu NWZ z dn 23.04.2021 roku./Notice to shareholders concerning the conduct of the EGM on 23.04.2021.
20210423_resbud_se_-_nwza_protokol_pl_anonimizacja_ostateczna.pdfRESBUD SE - protokół, wraz z podjętymi uchwałami w trakcie NWZA z dnia 23.04.2021 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7.09.2020r

2020.08.13
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. - raporty bieżące nr 24/2020 i 25/2020

Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020. - current reports no. 24/2020 and 25/2020

Szanowni Państwo / Dear Sirs / Daamid ja härrad

 

W imieniu Zarządu RESBUD SE, Estoński Rejestr Handlowy nr 14617750, 

siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40,

11314, Estonia, informuję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki Järvevana tee 9-40,

11314, Tallinn, Estonia (IV piętro) w dniu 7 września 2020r. Początek

obrad przewidziany jest na godzinę 10:00 czasu lokalnego. Rejestracja

akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego (EEST).

Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie

spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w

załącznikach. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru wiadomości na

adres resbud@resbud.pl oraz na adres nadawcy wiadomości.

 

On behalf of the Management Board of RESBUD SE, Estonian Commercial

Register no. 14617750, seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna

linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) I

would like to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders

will be convened at the registered office of Järvevana tee 9-40 , 11314,

Tallinn, Estonia (4th floor) on September 7, 2020. The meeting is

scheduled to start at 10:00 local time. Shareholder registration will

start at 9:30 local time (EEST). Detailed information and materials for

the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company's

website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in

attachments. Please send confirmation of receipt of the message to the

address resbud@resbud.pl and to the address of the sender of the

message.

 

RESBUD SE, Eesti äriregistri nr 14617750, juhatuse aadress, Harju

maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti,

soovin teile teatada, et aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse

kokku  Järvevana  tee 9-40 asukohas, 11314, Tallinn, Eesti (4. korrus)

17 Septembril 2020. Kohtumine on kavas alustada kohaliku aja järgi kell

10:00. Aktsionäride registreerimine algab kohaliku aja järgi kell 9:30

(EEST). Üksikasjalik teave ja materjalid aktsionäride korralise

üldkoosoleku jaoks on saadaval ettevõtte veebisaidil - www.resbud.pl,

ESPI ja OAM teadaannetes ning lisades. Palun saatke kinnitus teate

kättesaamise kohta aadressil resbud@resbud.pl ja sõnumi saatja

aadressile.

 

Member of the Management Board – Jarosław Gerard Podolski


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.03.2020r

2020.03.05
- raport bieżący nr 08/2020

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 30 marca 2020 /
Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 30 March 2020.

(Przekazanie projektów uchwał na NWZA zwołanie na dzień 30 marca 2020 roku przesłanych przez akcjonariuszy./
Notification for shareholders. Submitting drafts of resolutions to the EGM convening on 30 March 2020, sent by shareholders)

- raport bieżący nr 13/2020

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku oraz o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020.

Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 30 March 2020 and about appointment of auditor for auditing financial statements in year 2019 and 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 07.01.2020r

2019.12.13
- Raport bieżący nr 47/2019, wraz z załącznikami
- Raport bieżący nr 01/2020, wraz z załącznikiem (przekazanie projektów uchwał na NWZA zwołanie na dzień 7 stycznia 2020 roku przesłanych przez akcjonariuszy. /Notification for shareholders. Submitting drafts of resolutions to the EGM convening on 7 January 2020, sent by shareholders)
- Raport bieżący nr 02/2020, wraz z załącznikami (uchwały podjęte w trakcie NWZA w dniu 07.01.2020 r.)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12.08.2019r
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.05.2019r


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 09.05.2019r


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 01.05.2019r


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 05.04.2019r godz.10.00.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19.11.2018 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.05.2018 roku godz. 11:30

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 03.01.2018 roku godz.13.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26.06.2017 roku godz.11.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 16.06.2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 14.06.2013 r


Nadzwycajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 15.01.2013 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 14.06.2012 r


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 20.04.2012 r


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 18.05.2011 r

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 29.06.2010 r  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 29.04.2009 r 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 12.06.2008 r

 

 

 

NWZA 07.07.2016 roku godz.11.00

2016.06.10
Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 07.07.2016 roku godz.11.00

Raport Nr 8/2016

2016.04.08

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.


Raport bieżący nr 6/2016

2016.04.13

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016r.


Raport bieżący nr 9/2016

2016.04.21
Temat: Korekta raportu okresowego za 2015 rok

Raport bieżący nr 10/2016

2016.05.06
Temat: Podział emitenta

Raport bieżący nr 11/2016

2016.05.06
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ Resbud

Raport bieżący nr 12/2016

2016.05.06
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport bieżący nr 13/2016

2016.05.23
Temat: RESBUD SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2016

2016.06.13
Temat: RESBUD SA Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 15/2016

2016.06.13
Temat: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 16/2016

2016.06.13
Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2016r.

Raport bieżący nr 17/2016

2016.06.27
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2016

2016.06.27
Temat: Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 19/2016

2016.06.27
Temat: Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 20/2016

2016.06.27
Temat: Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący nr 21/2016

2016.07.08
Temat: Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

Raport bieżący nr 22/2016

2016.07.08
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.07.2016 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 23/2016

2016.07.08
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2016r.

Raport bieżący nr 24/2016

2016.07.27
Temat: RESBUD S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 25/2016

2016.07.29
Temat: RESBUD S.A. - Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji w związku z podziałem (Splitem) akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2016

2016.08.08
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 27/2016

2016.08.08
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Raport bieżący nr 28/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 29/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 30/2016

2016.08.19
Temat: Nabycie Akcji Emitenta

Raport bieżący nr 31/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 32/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 33/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 34/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 35/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 36/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 37/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 38/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 40/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 41/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 42/2016

2016.09.12
Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 43/2016

2016.09.12
Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii C

Raport bieżący nr 44/2016

2016.09.16
Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do Depozytu praw do akcji serii C

Raport bieżący nr 45/2016

2016.10.06
Temat: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

Raport bieżący nr 46/2016

2016.10.06
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 47/2016

2016.10.20
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 48/2016

2016.11.10
Temat: Informacja dla akcjonariuszy

Raport bieżący nr 49/2016

2016.10.21
Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2016r.

Raport bieżący nr 50/2016

2016.11.07
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 51/2016

2016.11.07
Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C

Raport bieżący nr 52/2016

2016.11.10
Temat: Uchwały Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych.

Raport bieżący nr 54/2016

2016.12.13
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.11.2016 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 55/2016

2016.12.13
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.11.2016r.

Raport bieżący nr 56/2016

2016.12.20
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Scalenie akcji Spółki

Raport bieżący nr 57/2016

2016.12.20
Temat: Informacja w sprawie korzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia postępowania sądowego o zapłatę.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 58/2016

2016.12.28
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

GPW- zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SA

2016.12.30
Temat: GPW- zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SA

Raport bieżący nr 59/2016

2016.12.30
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 1/2017

2017.02.01
Temat: Wznowienie obrotu akcjami Spółki po scaleniu

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 2/2017

2017.02.01
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 3/2017

2017.02.27
Temat: Spłata zobowiązań przez Emitenta.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 4/2017

2017.02.27
Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pliki do pobrania


Opinia i Raport Biegłego Rewidenta wg MSSF Resbud 2016

2017.03.14
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta wg MSSF Resbud 2016

Sprawozdanie finansowe Resbud 2016

2017.03.14
Sprawozdanie finansowe Resbud 2016

Sprawozdanie Zarządu 2016

2017.03.14
Sprawozdanie Zarządu 2016

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 5/2017

2017.03.31
Temat: Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 6/2017

2017.04.06
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 7/2017

2017.04.18
Temat: Objęcie nowej emisji akcji Emitenta

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 8/2017

2017.04.18
Temat: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 9/2017

2017.04.26
Temat: Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 10/2017

2017.04.26
Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii B

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 11/2017

2017.05.24
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki


Raport bieżący nr 12/2017

2017.06.09
Temat: Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 13/2017

2017.06.09
Temat: Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 14/2017

2017.06.09
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 15/2017

2017.07.03
Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 16/2017

2017.07.03
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o Ofercie.

Raport bieżący nr 17/2017

2017.07.03
Temat: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 18/2017

2017.07.03
Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2017r.,

Raport bieżący nr 19/2017

2017.07.03
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 20/2017

2017.07.03
Temat: Uzupełnienie raportu w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2017r.,

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 21/2017

2017.09.15
Temat: Zawarcie umowy pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 22/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 23/2017

2017.10.26
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 24/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 25/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 26/2017

2017.10.26
Temat: Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 27/2017

2017.10.26
Temat: Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 28/2017

2017.10.26
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 29/2017

2017.10.26
Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Pliki do pobrania

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl