Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

Raport bieżący nr 22/2020 / Current raport No. 22/2020

Rzeszów : 2020.07.17

Szanowni Państwo / Dear Sirs / Daamid ja härrad

 

W imieniu Zarządu RESBUD SE, Estoński Rejestr Handlowy nr 14617750,

siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40,

11314, Estonia, informuję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki Järvevana tee 9-40,

11314, Tallinn, Estonia (IV piętro) w dniu 10 sierpnia 2020r. Początek

obrad przewidziany jest na godzinę 10:00 czasu lokalnego. Rejestracja

akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego (EEST).

Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie

spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w

załącznikach.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru wiadomości na adres

resbud@resbud.pl oraz na adres nadawcy wiadomości.

 

On behalf of the Management Board of RESBUD SE, Estonian Commercial

Register no. 14617750, seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna

linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) I

would like to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders

will be convened at the registered office of Järvevana tee 9-40 , 11314,

Tallinn, Estonia (4th floor) on August 10, 2020. The meeting is

scheduled to start at 10:00 local time. Shareholder registration will

start at 9:30 local time (EEST). Detailed information and materials for

the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company's

website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in

attachments.

Please send confirmation of receipt of the message to the address

resbud@resbud.pl and to the address of the sender of the message.

 

RESBUD SE, Eesti äriregistri nr 14617750, juhatuse aadress, Harju

maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti,

soovin teile teatada, et aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse

kokku Järvevana tee 9-40 asukohas. , 11314, Tallinn, Eesti (4. korrus)

10. augustil 2020. Kohtumine on kavas alustada kohaliku aja järgi kell

10:00. Aktsionäride registreerimine algab kohaliku aja järgi kell 9:30

(EEST). Üksikasjalik teave ja materjalid aktsionäride korralise

üldkoosoleku jaoks on saadaval ettevõtte veebisaidil - www.resbud.pl,

ESPI ja OAM teadaannetes ning lisades.

Palun saatke kinnitus teate kättesaamise kohta aadressil

resbud@resbud.pl ja sõnumi saatja aadressile.

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl