Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 8/2013 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Rzeszów : 2013.01.28
Raport Bieżący NR 8/2013

Data sporządzenia: 2013-01-28

Spółka: RESBUD S.A.

Temat:
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm)


Treść Raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013.

Raporty kwartalne będą publikowane przez spółkę w roku 2013 w następujących terminach:
- raport za I kwartał 2013 – 15 maja 2013 roku
- raport za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 roku

Emitent ponadto informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013, oraz, że na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2013r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Raporty roczny Emitenta za rok 2012 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2013 roku.

Ponadto Emitent informuje, że nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych z uwagi na brak jednostek podporządkowanych.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl