Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 7/2013 - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B.

Rzeszów : 2013.01.24
Raport Bieżący NR 7/2013
Data sporządzenia: 2013-01-24
Spółka: RESBUD S.A.

Temat:
Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm)

Treść Raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą Rzeszowie informuje, że. realizując postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r. Zarząd Emitenta w dniu 23.01.2013r. zaoferował 1 podmiotowi do objęcia 1500 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B.
Na skutek złożonej w dniu 23.01.2013r. przez adresata oferty Emitenta , oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta, w dniu 23.01.2012r. doszło do zawarcia umowy objęcia oraz wydania łącznie 1.500 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B Emitenta.
Adresat oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych warrantów w dniu 24.01.2013r. dokonał zapisu na łącznie 1.500 akcji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,72 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.580 zł.
Cena emisyjna 1.500 akcji serii B zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 6 NZW z dnia 20.04.2012r. została ustalona na poziomie 7,05 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 1.500 akcji serii B wyniosła 10.575 zł.
1.500 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 24.01.2013r. stanowić będzie łącznie 0,06 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.500 głosów stanowiących 0,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że do jego dyspozycji pozostało 45.500 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 NZW z dnia 20.04.2012r
.

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl