Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 5/2013 - Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r.

Rzeszów : 2013.01.17
Raport Bieżący NR 5/2013

Data sporządzenia: 2013-01-17

Spółka: RESBUD S.A.

Temat:
Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r.

Podstawa Prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Treść Raportu:

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu kwartalnego za trzeci  kwartał 2012 roku  opublikowanego w dniu 12-11-2012r.

Emitent wyjaśnia, że  dane zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za trzeci kwartał  2012 r. – Zestawienie zmian w kapitale własnym – str. 6 – w kolumnie „Niepodzielony wynik finansowy” błędnie wstawiono kwotę (3 410) w wierszu stan na 01.07.2012, winno być (4 048), zysk netto wstawiono (1 122) winno być (484).

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowane sprawozdanie.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl