Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 49/2012 - Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B z dniem 14.12.2012r.

Rzeszów : 2012.12.12

Raport Bieżący NR 49/2012

Data sporządzenia: 12-12-2012

 

Spółka: RESBUD S.A.

 

Temat:

Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B z dniem 14.12.2012r.

 

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm)

 

 

Treść Raportu:

Zarząd RESBUD  S.A. z siedzibą w Rzeszowie  niniejszym informuje, że w dniu 11.12.2012r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 1268 /2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia  z dniem 14.12.2012r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez KDPW w dniu 14.12.2012r. i oznaczenia ich kodem PLRESBD00016.

 

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 1268/2012 Zarządu GPW S.A. z dnia 11.12.2012r.

Pliki do pobrania

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl