Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 47/2012 - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B.

Rzeszów : 2012.11.09
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą Rzeszowie informuje, że. realizując postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r. Zarząd Emitenta zaoferował do objęcia 3 podmiotom łącznie 1.633.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B.
Na skutek złożonych w dniu 8.11.2012r. przez 3 adresatów oferty Emitenta , ofert pokrywających się z ofertą Emitenta, w dniu 8.11.2012r. doszło do zawarcia umów objęcia oraz wydania łącznie 1.633.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B Emitenta.
Adresaci oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 8.11.2012r. dokonali zapisu na łącznie 1.633.000 akcji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,72 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.808.760 zł.
Cena emisyjna akcji serii B zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 6 NWZA z dnia 20.04.2012r. została ustalona na poziomie 5,00 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 1.633.000 akcji serii B wyniosła 8.165.000 zł.
1.633.000 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 07.11.2012r. stanowić będzie łącznie 66,03 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.633.000 głosów stanowiących 66,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że do jego dyspozycji pozostało 47.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 NZW z dnia 20.04.2012r.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl