Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 46/2012 – aneks do umowy pożyczki

Rzeszów : 2012.10.29
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 05.04.2012r. informuje, że w dniu 29.10.2012r. strony tj. Emitent, jako pożyczkobiorca oraz spółka Mila4 Sp. z o.o. jako pożyczkodawca zawarły aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 02.04.2012 r.

Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 29.10.2012 r. aneksu strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki z dotychczasowego 31.10.2012 r. na dzień 30.04.2012 r. ponadto Emitent udzielił dodatkowego zabezpieczenia zwrotu kwoty pożyczki w postaci ustanowienia hipoteki do kwoty 1.350.000 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej przy al. L. Okulickiego 18 w Rzeszowie.

Emitent informuje, że pozostałe postanowienia umowy pożyczki z dnia 02.04.2012 r. nie uległy zmianie.

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl