Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

ul. Padlewskiego 18C

09-402 Płock

Biuro:
Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: +4817 862 24 48Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy

KRS 000719570
NIP:813-02-67-303

REGON: 690294174

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości


Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 

Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z par.103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych _Dz. U. 2016 poz. 860_, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:


1. Raporty kwartalne:

- za I kwartał 2018 r. - 21 maja 2018 r. poniedziałek

- za III kwartał 2018 r. -19 listopad 2018 r. poniedziałek


2. Raport półroczny:

- za I półrocze 2018 roku - 27 sierpnia 2018 r. poniedziałek


3. Raport roczny:

- za rok 2017 - 26 marca 2018 roku poniedziałek.


Zarząd Resbud S.A. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych

za II i IV kwartał.

RESBUD SE 35-206 Rzeszów Al. gen. L Okulickiego 18
tel: +4817 8622448; e-mail: resbud@resbud.pl