Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 

Kalendarium inwestora 2021 r

2021.01.25
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że raport roczny za 2020 rok zostanie przekazany 30 kwietnia 2021 roku, natomiast raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2021 roku. Ustalone przez Spółkę terminy przekazania raportów okresowych, są zgodnie z obowiązkami zawartymi w estońskiej ustawie o rynku papierów wartościowych (Väärtpaberituru seadus).Raporty okresowe zostaną przekazane przez emitenta po zakończeniu notowań w danym dniu.

Jednocześnie emitent wskazuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze od dnia 31 marca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Kalendarz raportów 2020 r.

2008.01.31

Tallin, 2020-01-31


Kalendarz raportów 2020


Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) zarząd Resbud S.E. informuje o terminach publikacji raportów okresowych:


Raport półroczny:

- za I półrocze - 30 września 2020.


Raport roczny:

- za zakończony 2019 rok - 30 kwietnia 2020.


Zarząd Resbud S.E. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał.Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl