Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

ul. Padlewskiego 18C

09-402 Płock

Biuro:
Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: +4817 862 24 48Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy

KRS 000719570
NIP:813-02-67-303

REGON: 690294174

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości


Oferta publiczna akcji

 

Notowania akcji RESBUD S.A.  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozpoczęte zostało w dniu 27.09.2007 r. Z wykorzystaniem ścieżki przeniesienia notowań określone w Ustawie o Ofercie Publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 nr 184, poz 1539).

Zarząd RESBUD S.A. opracował zgodnie z powyższą ustawą Memorandum Informacyjne (bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego).

 

Memorandum Informacyjne RESBUD S.A. stanowiło podstawę przeprowadzenia w 2007 r. procedury dopuszczenia akcji RESBUD S.A. do obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z art. 128 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539).

Pliki do pobrania

memorandum.pdfMemorandum Informacyjne
uzupelnienie.pdfUzupełnienie Memorandum Informacyjnego
RESBUD SE 35-206 Rzeszów Al. gen. L Okulickiego 18
tel: +4817 8622448; e-mail: resbud@resbud.pl