Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Narva mnt 5

10117 Tallinn

Estonia 

Ariregister nr 14617750

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości

Oferta publiczna akcji

 

Notowania akcji RESBUD S.A.  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozpoczęte zostało w dniu 27.09.2007 r. Z wykorzystaniem ścieżki przeniesienia notowań określone w Ustawie o Ofercie Publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 nr 184, poz 1539).

Zarząd RESBUD S.A. opracował zgodnie z powyższą ustawą Memorandum Informacyjne (bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego).

 

Memorandum Informacyjne RESBUD S.A. stanowiło podstawę przeprowadzenia w 2007 r. procedury dopuszczenia akcji RESBUD S.A. do obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z art. 128 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539).

Pliki do pobrania

memorandum.pdfMemorandum Informacyjne
uzupelnienie.pdfUzupełnienie Memorandum Informacyjnego
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl