AKTUALNOŚCI

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Aktualności

 

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń

Rzeszów : 2021.06.24
Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń dla firm „PT-Инжиниринг” AO oraz „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO

Energokomplekt OOO, spółka należąca do holdingu RESBUD SE, zawarła trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO. Łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3 803 056,52 EUR . Spółka zrealizuje także dwie umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO, obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych. Łączna wartość tego kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”, zlokalizowanej w obwodzie krasnojarskim.

Dwie umowy zawarte z „PT-Инжиниринг” AO (w tłumaczeniu na język angielski – PT- Engineering AO) w dniu 18 czerwca 2021 roku, których przedmiotem jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych, realizowane będą przez Energokomplekt OOO w  okresie od 2021 do 2022 roku. Ich wartość wynosi 276 500 000 RUB.Ponadto 30 kwietnia br., Spółka zawarła z tym kontrahentem umowę na dostawę urządzeń, której wartość wynosiła 50 504 000 RUB. W efekcie łączna wartość kontraktów zawartych z „PT-Инжиниринг” AO wynosi 327 004 000 RUB, co stanowi około 3 803 056,52 EUR.

Z kolei przedmiotem dwóch umów zawartych 16 czerwca 2021 roku z firmą „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych (w tym filtru tarczowego DynaDisc TD 1912/12-ВВК oraz mobilnego modułu do chemicznego czyszczenia filtrów MCCU) do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Umowy będą realizowane przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku.

Równocześnie Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”. Budowa obiektu ma na celu zapewnienie stabilności zasilania oraz zwiększenie przepustowości krasnojarskiego odcinka Kolei Transsyberyjskiej. Przybliżona długość napowietrznej linii przesyłowej wynosi 445 km. Budowa linii „Minusinskaja – Kamala-1” jest częścią kompleksowego planu modernizacji i rozbudowy głównej infrastruktury energetycznej w perspektywie do roku 2024, zatwierdzonego rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej.

Energokomplekt OOO to solidny fundament naszej grupy. Podstawą jego działalności są kontrakty na całościowe dostawy materiałów, chemii i sprzętu dla konkretnych projektów budowlanych. W latach 2015-2019 Energokomplekt OOO zrealizował tego typu umowy na kwotę ponad 15 mld rubli. Dobrze komponuje się z pozostałymi spółkami należącymi do holdingu i pełni ważną rolę w realizacji naszych ambitnych planów. W perspektywie długoterminowej chcemy bowiem rozszerzyć swoją działalność i być strategicznym partnerem w realizacji znaczących inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w krajach Europy Zachodniej – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2019 roku przychody na poziomie 185 mln PLN, generując prawie 11 mln PLN zysku.


Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

[1] Szacunkowa wartość zawartych umów wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 18 czerwca 2021 roku.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl