AKTUALNOŚCI

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Aktualności

 

RESBUD SE opublikowała raport roczny za 2020, Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowoczesnego holdingu

Rzeszów : 2021.05.02

RESBUD SE opublikowała raport roczny za 2020, Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowoczesnego holdingu

 

2 maja 2021 roku RESBUD SE opublikowała sprawozdanie za rok 2020. Te 12 miesięcy było przede wszystkim okresem intensywnych prac nad transformacją Spółki w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki oraz inżynierii lądowej. Zwieńczeniem minionego roku była zrealizowana 31 grudnia subskrypcja nowych akcji Spółki, dzięki której RESBUD SE przejęła w I kwartale br. większościowe udziały w spółkach Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

Naturalną konsekwencją realizowanej w 2020 roku transformacji jest to, że w trakcie tego okresu Spółka odnotowała 266 tys. EUR straty z działalności operacyjnej, przy zerowych przychodach. Aktywa RESBUD SE na koniec minionego roku osiągnęły wartość prawie 2,6 mln EUR. Jednocześnie już od bieżącego roku Spółka będzie przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finansowe z przejętymi w ostatnich miesiącach spółkami Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. Wypracowane przez nie w 2019 roku przychody osiągnęły łącznie wysokość prawie 195 mln PLN, a ich łączny zysk netto przekroczył 14,5 mln PLN[1].

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było przeprowadzenie z sukcesem procesu subskrypcji prywatnej, w ramach którego zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE o wartości ponad 32 mln EUR, poprzez wkłady w naturze w postaci udziałów w wyżej wymienionych firmach. Dzięki temu, kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR (z 1,991 mln EUR wcześniej), a RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio).

Rok 2020 był przełomowym okresem w najnowszej historii RESBUD SE. Cieszę się, że razem z akcjonariuszami Spółki mogę być jednym z liderów tych zmian. W 2021 roku zamierzamy we współpracy z przejętymi w ostatnich miesiącach spółkami rozwijać naszą działalność związaną z budownictwem inżynieryjnym i energetycznym. Mamy ambitne plany, których potwierdzeniem będzie opublikowana w tym roku nowa strategia RESBUD SE – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu Spółki.

Pandemia COVID-19, która w minionym roku zaburzała funkcjonowanie gospodarek na całym świecie, wpływając na funkcjonowanie i kondycję wielu firm, nie wpłynęła znacząco na działalność operacyjną RESBUD SE oraz podmiotów powiązanych z firmą.

Wspierając dalszy rozwój holdingu, chcemy stale poszerzać nasze doświadczenie, wiedzę i innowacyjność, dlatego planujemy w kolejnych miesiącach uruchomić działalność związaną z finansowaniem młodych firm i start-upów. Już dziś prowadzimy w tej sprawie wstępne rozmowy z prestiżowymi polskimi uczelniami technicznymi – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE, odpowiedzialna za działalność finansowo-organizacyjną Spółki.

Opublikowany 2 maja br. raport roczny nie został jeszcze zaudytowany. To skutek wypowiedzenia umowy dotyczącej badania sprawozdania rocznego za 2020 rok przez poprzedniego audytora, z powodów zdrowotnych, w dniu 13 stycznia br. Nowy audytor, wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD SE w dniu 23 kwietnia br., nie posiadał odpowiedniej ilości czasu na zbadanie sprawozdania. Z informacji posiadanych przez Zarząd Spółki wynika, że audytor zakończy swoje prace do 17 maja 2021 roku, a zaprezentowany raport roczny nie ulegnie znaczącym zmianom po wydaniu opinii przez audytora.

Pełny raport roczny RESBUD SE za rok 2020 można przeczytać m.in. na stronie Spółki: http://www.resbud.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raporty-roczne/.

 

Kontakt dla mediów:

Kontakt IR:

 

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.[1] Dane dostępne publicznie.

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl