AKTUALNOŚCI

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Aktualności

 

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokomplekt.

Rzeszów : 2021.02.08
Informacja prasowa RESBUD SE

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokomplekt.


Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, spółka RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

W efekcie transakcji, Spółka posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o. o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez RESBUD SE skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. W ramach zakończonej 31 grudnia 2020 roku subskrypcji prywatnej, zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE, a kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.

Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny Zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ) – powiedział Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.

Otwieramy nowy etap z dużym optymizmem. Naszym celem jest transformacja RESBUD SE w znaczącego w Europie Środkowo-Wschodniej generalnego wykonawcę kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizującego kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu, a także zwiększenie wartości spółek wchodzących w skład naszego portfolio poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju - dodaje Jarosław Gerard Podolski.

Energokomplekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. działa jako wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych oraz zajmuje się wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej. Spółka jest także producentem szerokiej gamy betonów. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.
Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl