AKTUALNOŚCI

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Aktualności

 

Zarząd RESBUD SE przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku

Rzeszów : 2020.11.12

Zarząd RESBUD SE kontynuuje proces transformacji Spółki w nowoczesny holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów i sprzętu dla sektora budowlanego i energetycznego. W tym celu przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku, jednocześnie ograniczając ich emitowaną ilość do 218.520.263 sztuk.

7 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Akcjonariuszy RESBUD SE podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki do maksymalnie 31,66 mln EUR (aktualnie wynosi on 1,99 mln EUR), poprzez wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. W zamian, akcjonariusze tych spółek mają objąć w drodze emisji łącznie do 218.520.263 nowych akcji RESBUD SE.

Dokładna liczba akcji, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom, zostanie ustalona na postawie liczby udziałów Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o, co do których wyrażona zostanie zgoda na ich przeniesienie na RESBUD SE oraz odpowiednio do wyceny udziałów tych trzech spółek. Pierwotnie ustalony przez ZWZ okres subskrypcji akcji zakończył się 28 października br. i na dzień jego zakończenia nie dokonano żadnych zapisów na akcje Spółki. Jednak zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale emisyjnej, Zarząd RESBUD SE w dniu 12 listopada 2020 roku przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku. Jeżeli nowe akcje zostaną subskrybowane w nowym terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki, subskrypcja zostanie uznana za ważną.

Z informacji przekazanych przez inwestorów wynika, że są oni nadal zainteresowani nabyciem akcji RESBUD SE. Przyczyną niezapisania się przez nich na nowe akcje Spółki był brak zakończenia prac nad dopuszczeniem ich do obrotu, będący między innymi efektem trwającej pandemii koronawirusa, która spowodowała ograniczenia w podróżach międzynarodowych i utrudniła prace nad uniwersalnym dokumentem rejestracyjnym.

Prace nad tym procesem nadal trwają, a w przypadku powodzenia subskrypcji, firma nabędzie nowe, wartościowe aktywa, przejmując większościowe udziały w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

 

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl