WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

ul. Padlewskiego 18C

09-402 Płock

Biuro:
Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: +4817 862 24 48Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy

KRS 000719570
NIP:813-02-67-303

REGON: 690294174

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości


Wydarzenia

 

Budujemy Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu

Rzeszów : 2010.07.09
Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2010 r. otrzymał informację o ostatecznym podpisaniu przez wszystkie strony, umowy konsorcjum, w którym uczestniczą: ABM SOLID S.A. jako liderem konsorcjum z siedzibą w Tarnowie przy ul.Bartla 3 oraz członkiem konsorcjum tj. spółką Instal Białystok S.A z siedzibą w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 32.
RESBUD S.A. występuje w ww. umowie jako Podwykonawca.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Podwykonawcę robót budowlano – montażowych przy zadaniu inwestycyjnym: pn.: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych realizowane w ramach projektu pn. „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu-zlokalizowane przy ul. Janiszewskiego 11-17”.

Wartość umowy wynosi netto: 10 335 630,77 zł. Termin realizacji umowy: do 31 maja 2012 r.
RESBUD SE 35-206 Rzeszów Al. gen. L Okulickiego 18
tel: +4817 8622448; e-mail: resbud@resbud.pl