WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 1 991 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Wydarzenia

 

Budujemy Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu

Rzeszów : 2010.07.09
Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2010 r. otrzymał informację o ostatecznym podpisaniu przez wszystkie strony, umowy konsorcjum, w którym uczestniczą: ABM SOLID S.A. jako liderem konsorcjum z siedzibą w Tarnowie przy ul.Bartla 3 oraz członkiem konsorcjum tj. spółką Instal Białystok S.A z siedzibą w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 32.
RESBUD S.A. występuje w ww. umowie jako Podwykonawca.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Podwykonawcę robót budowlano – montażowych przy zadaniu inwestycyjnym: pn.: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych realizowane w ramach projektu pn. „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu-zlokalizowane przy ul. Janiszewskiego 11-17”.

Wartość umowy wynosi netto: 10 335 630,77 zł. Termin realizacji umowy: do 31 maja 2012 r.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl