WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 1 991 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Wydarzenia

 

Zawarcie umowy znaczącej

Rzeszów : 2009.10.15

W dniu 15 października 2009 r. RESBUD S.A. podpisał Aneks nr 1/2009 do umowy z firmą P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach. RESBUD S.A. w umowie tej działa jako Wykonawca natomiast spółka P.A. NOVA S.A. jako Zamawiający.
Zarząd informuje, że w dniu 22.05.2009 r. zawarł w firmą P.A. NOVA S.A. umowę, jednak nie przekazał tej informacji do wiadomości publicznej ze względu na brak spełnienia przesłanek kryterium umowy znaczącej. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych przez RESBUD S.A. przy zadaniu inwestycyjnym p.n. : ”Budowa obiektu handlowo-usługowego w Stalowej Woli przy ul. KEN/Ofiar Katynia”, wartość przedmiotu umowy wynosiła 974.510,55 zł netto.

Aneks nr 1/2009 do ww. umowy zmienia zakres przedmiotu umowy poprzez jego rozszerzenie o roboty dodatkowe opisane szczegółowo w treści aneksu oraz zmienia łączną wartość umowy w następujący sposób:
a) za dotychczasowy zakres robót wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 869.678,70 zł netto,
b) za roboty dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 498.427,07 zł netto.

Łączna wartość umowy wynosi 1.368.105,77 zł i przekracza kryterium umowy znaczącej to jest 10 % kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2009 r.

Termin zakończenia przedmiotu umowy strony ustaliły na dzień 30.10.2009 r

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl