WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 1 991 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Wydarzenia

 

Utworzenie spółki zależnej i objęcie w niej udziałów

Rzeszów : 2009.09.17
W dniu 17 września 2009 roku RESBUD SA otrzymał postanowienie z dnia 16.09.2009 r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców wpisana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TRANSRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą firmy jest miasto Rzeszów. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Nowa Spółka została utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w zakresie świadczenia usług transportowych oraz usług wykonywanych sprzętem budowlanym.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł. i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w 100% objęła Spółka RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie pokrywając je wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego nowej Spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników nowej Spółki. Objęte udziały zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki po ich wartości nominalnej.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl