WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 1 991 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Wydarzenia

 

Uchwały powziętę przez ZWZA w dniu 29.04.2009r.

Rzeszów : 2009.04.29
RESBUD S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2009 r.
Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwał dotyczących:
1)      udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Marczewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008,
2)      udzielenia absolutorium panu Bolesławowi Skwarlińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008,
 
Ponadto Zarząd informuje, że w związku z brakiem zgłoszeń przez akcjonariuszy, dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu nr 8 podpunkt 6 porządku obrad w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl