BROWSER

 

Information

 

The Company’s Management Board
Järvevana tee 9-40
11314 Tallinn
Estonia

tel.: +372 602 7780 (EST)

tel.: +48 12 3071599 (PL)


Ariregister nr 14617750

Share capital: 26 028 229 EUR


Share capital fully paid 

General Shareholders Meetings

 

2021.10.12 - Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE from 12th of October 2021.

2021.09.18

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 października 2021 roku.

Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 12th of October 2021.


Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 (Wtorek) na godzinę 10:00 (CEST) (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w biurze oddziału spółki w Polsce.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze zgromadzeniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami go dotyczącymi została również opublikowana na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl.

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

[English version]

The Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 12th of October 2021, (Tuesday); time – 10:00 (CEST) (registration starts at 09:30). The Annual General Meeting of Shareholders will take place in company’s branch office in Poland.

The full text of the announcement on convening the Annual General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on convening the Annual General Meeting together with documents related to it was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

 


2021.04.23 - Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE

2021.03.25
NOTICE OF CONVENING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF RESBUD SE

Published on 25 March 2021

 

The Management Board of RESBUD SE, Estonian registry code 14617750, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (hereinafter Company) convenes an extraordinary general meeting of shareholders, which is held on 23 April 2021, starting at 10:00 (CEST) in Modlniczka (32-085), Zielna 20 street, Poland (RESBUD SE branch office in Poland).


Detailed information and materials for the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company's website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in attachments.


Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23 April 2021.

[English version]
legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 23 April 2021, (Friday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in company’s branch office in Poland.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

2020.09.07 - General Shareholders Meeting

2020.08.13

Szanowni Państwo / Dear Sirs / Daamid ja härrad

 

W imieniu Zarządu RESBUD SE, Estoński Rejestr Handlowy nr 14617750, 

siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40,

11314, Estonia, informuję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki Järvevana tee 9-40,

11314, Tallinn, Estonia (IV piętro) w dniu 7 września 2020r. Początek

obrad przewidziany jest na godzinę 10:00 czasu lokalnego. Rejestracja

akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego (EEST).

Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie

spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w

załącznikach. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru wiadomości na

adres resbud@resbud.pl oraz na adres nadawcy wiadomości.

 

On behalf of the Management Board of RESBUD SE, Estonian Commercial

Register no. 14617750, seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna

linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) I

would like to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders

will be convened at the registered office of Järvevana tee 9-40 , 11314,

Tallinn, Estonia (4th floor) on September 7, 2020. The meeting is

scheduled to start at 10:00 local time. Shareholder registration will

start at 9:30 local time (EEST). Detailed information and materials for

the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company's

website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in

attachments. Please send confirmation of receipt of the message to the

address resbud@resbud.pl and to the address of the sender of the

message.

 

RESBUD SE, Eesti äriregistri nr 14617750, juhatuse aadress, Harju

maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti,

soovin teile teatada, et aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse

kokku  Järvevana  tee 9-40 asukohas, 11314, Tallinn, Eesti (4. korrus)

17 Septembril 2020. Kohtumine on kavas alustada kohaliku aja järgi kell

10:00. Aktsionäride registreerimine algab kohaliku aja järgi kell 9:30

(EEST). Üksikasjalik teave ja materjalid aktsionäride korralise

üldkoosoleku jaoks on saadaval ettevõtte veebisaidil - www.resbud.pl,

ESPI ja OAM teadaannetes ning lisades. Palun saatke kinnitus teate

kättesaamise kohta aadressil resbud@resbud.pl ja sõnumi saatja

aadressile.

 

Member of the Management Board – Jarosław Gerard Podolski


2020.08.10 - General Shareholders Meeting

2020.08.06
- Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 10 August 2020 (current report 22/2020)

Szanowni Państwo / Dear Sirs / Daamid ja härrad

W imieniu Zarządu RESBUD SE, Estoński Rejestr Handlowy nr 14617750,  siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, informuję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (IV piętro) w dniu 10 sierpnia 2020r. Początek obrad przewidziany jest na godzinę 10:00 czasu lokalnego. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego (EEST). Szczegółowe informacje oraz materiały na NWZA zawarte są na stronie spółki – www.resbud.pl oraz w komunikatach ESPI oraz OAM a także w załącznikach. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru wiadomości na adres resbud@resbud.pl oraz na adres nadawcy wiadomości.

On behalf of the Management Board of RESBUD SE, Estonian Commercial Register no. 14617750, seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) I would like to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders will be convened at the registered office of Järvevana tee 9-40 , 11314, Tallinn, Estonia (4th floor) on August 10, 2020. The meeting is scheduled to start at 10:00 local time. Shareholder registration will start at 9:30 local time (EEST). Detailed information and materials for the Annual General Meeting of Shareholders are included on the company's website www.resbud.pl and in ESPI and OAM announcements and also in attachments. Please send confirmation of receipt of the message to the address resbud@resbud.pl and to the address of the sender of the message.

RESBUD SE, Eesti äriregistri nr 14617750, juhatuse aadress, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti, soovin teile teatada, et aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse kokku  Järvevana  tee 9-40 asukohas, 11314, Tallinn, Eesti (4. korrus) 10 augustil 2020. Kohtumine on kavas alustada kohaliku aja järgi kell 10:00. Aktsionäride registreerimine algab kohaliku aja järgi kell 9:30 (EEST). Üksikasjalik teave ja materjalid aktsionäride korralise üldkoosoleku jaoks on saadaval ettevõtte veebisaidil - www.resbud.pl, ESPI ja OAM teadaannetes ning lisades. Palun saatke kinnitus teate kättesaamise kohta aadressil resbud@resbud.pl ja sõnumi saatja aadressile.


General Shareholders Meetings - RESBUD SE website polish version

2020.04.29